Wg życzenia prokurator Danuty dwojga nazwisk (nepotyzm?)

Nowa wersja (poprawiona i uzupełniona)

Danuta Żukowska-Grygiel – prokurator

Sygn. akt PR.Ds.687.2017

Sprawa o zniesławienie i rozpowszechnianie fałszywych informacji.

Ze względu na błędy w poprzednim piśmie przesyłam pismo poprawione wnosząc jednocześnie o wyłączenie z akt sprawy pisma datowanego 3 lipca 2017 r.

W zgodzie z „pouczeniem” z „POSTANOWIENIA o odmowie wszczęcia śledztwa… Trzcianka, dnia 17 lipca 2017 roku… Danuta Żukowska-Grygiel – prokurator…” wnoszę zażalenie do sądu właściwego do rozpoznania sprawy…”(?).

„Postanowienie” Danuty dwojga nazwisk nie dotyczy sprawy zgłoszonej do prokuratury. Brak w nim odniesienia treści „NOTATKI URZĘDOWEJ” autorstwa Zaleskiego Radosława aspiranta (kolejność wg woli Zaleskiego) do treści zapisu fonograficznego wydarzenia, które opisuje Zaleski.

Dlatego wnoszę o udostępnienie mi kopii stenogramu zapisu fonograficznego wydarzeń opisywanych przez Zaleskiego. Chcę wierzyć że był on analizowany podczas …” wnikliwej analizy podjętej przez przełożonych prowadzącego postępowanie o wykroczenie funkcjonariusza policji….”

cytat z „POSTANOWIENIA o odmowie wszczęcia śledztwa… Trzcianka, dnia 17 lipca 2017 roku… Danuta Żukowska-Grygiel – prokurator…”

Równie dobrze Zaleski mógłby w tym miejscu opisać historię swego dziadka (może ? członka NSDAP lub KPZR…).i jego protektorzy przyznaliby mu rację!!!

Stanowisko prokurator Danuty dwojga nazwisk potwierdza zasadę => jedyną prawdą jest to co napisze (skopiuje metodą „zaznacz, skopiuj, wklej) bandyta w policyjnym mundurze RP (Zaleski i jego przełożeni).

Na podstawie punktu 2 Pouczenia wnoszę o udostępnienie mi kopii akt sprawy.

Zwracam uwagę że nie otrzymałem odpowiedzi, wbrew temu co twierdzi prokurator Danuta Żukowska – Grygiel, na zadane komendantowi miejskiemu policji w Poznaniu pytania:

Cytuję fragmenty pism, mam nadzieję znanych Pani prokurator:

Wnoszę o wskazanie: cyt: „niegrzeczności, arogancji i zgryźliwych słów w kierunku Zaleskiego, zachowań niestosownych w stosunku do niego, jako prowadzącego czynności oraz wskazanie próby mającej na celu utrudnić wykonywanie zaplanowanych czynności”. Szczególnie należy wskazać te słowa, które kwalifikują moje wypowiedzi i moje zachowanie do określenia: „… sposób „chamski”.

Wnoszę o wskazanie przez Zaleskiego i potwierdzenie przez Pana słuszności zarzutów (ZAZNACZONE NIEBIESKO) stawianych przez Zaleskiego w „notatce urzędowej” tj. o wskazanie w zapisie fonograficznym czasowych sekwencji, w oparciu o które notatka ta została sporządzona.

Oczekuję szybkiej odpowiedzi w trosce o dobre imię firmy zatrudniającej Zaleskiego i Zaleskopodobnych, tych tworzących „tło” i… zbulwersowanych.

Ostatnie pytanie: Kto podłożył Panu …„pomysł”… aby warunkować ocenę zachowań Zaleskiego, która należy do Pańskich obowiązków, od wyroku Sądu w sprawie kolizji drogowej, z którą Zaleski nie ma nic wspólnego? Orzeczenie Sądu w żaden sposób nie zmieni faktów, które należy uwzględnić oceniając metody pracy Zaleskiego Radosława asp..

  1. We wtorek, 7 lipca, nękany telefonem porannym od aspiranta Zaleskiego, doszedłem do wniosku, że policjanci stosują metodę „na wnuczka”. Proszę o odpowiedź na pytanie: ” czy „metoda na wnuczka” jest jedną z profesjonalnych metod stosowanych przez policjantów?”
  2. Jaką wartość posiada „Pouczenie o prawach i obowiązkach…” (załącznik 1) jeżeli osobie tej odmawia się możliwości korzystania z praw jakie jej się należą? Zaleski, poiformowany że nie mam kopii dokumentu w oparciu o treść którego stawia mi zarzuty, stwierdził że mam sobie załatwić ten materiał we własnym zakresie… (słuchaj materiał dowodowy). Odmówiono mi prawa (odmówił Zaleski) do : a. znajomości treści zarzutu; b. składania wyjaśnień; c. odmowy składania wyjaśnień; d. zgłaszania wniosków dowodowych…
  3. Dlaczego nie mogłem opuścić „izby przesłuchań”, gdy podjąłem taką decyzję widząc brak przygotowania do prowadzenia sprawy. Moja decyzja o wyjściu doprowadziła do naruszenia mojej nietykalności cielesnej przez aspiranta Zaleskiego (słuchaj materiał dowodowy).
  4. Jaką wartość merytoryczną mają pytania dotyczące mojego wieku, adresu, … jeżeli zadający pytania ma przed sobą dokumenty, z których odpowiedzi na zadawane pytania wynikają wprost => dowód osobisty i odręcznie sporządzony dokument na miejscu wypadku przez jego sprawczynię. Telefon Zaleskiego, oraz podpisane przez niego wezwanie świadczą że pytania na ten temat były pozbawione sensu. Brak możliwości zrozumienia przez Zaleskiego że źródłem dochodów emeryta są świadczenia emerytalne świadczy o jego słabej kondycji intelektualnej.(słuchaj materiał dowodowy)

Odnoszę wrażenie, że Komendant Miejski Policji w Poznaniu, Roman Kuster, próbuje zrobić ze mnie idiotę lub… idiotą jest. Prowadzona przez jego podwładnych sprawa przypomina dyskusję ślepego z głuchym na temat:

…” Wpływ obrazów Czesława Niemena na twórczość muzyczną Jana Matejki” a Komendant podpisuje zredagowane przez nich pisma bez sprawdzenia wiarygodności ich treści. Nigdzie w moich pismach nie stawiałem pytania, który z Pana pracowników stawia wiedzę „chuja” nad… wiedzą własną.

Domagam się wskazania w moich wypowiedziach tych fragmentów, które dowodzą że: „zwracałem się z pogardą do pełniącego służbę policjanta, używałem w stosunku do niego obraźliwych słów”. Pod powyższym cytatem znajduje się podpis Komendanta Romana Kustera i to on, Roman Kuster, zobowiązany jest dokonać tego wskazania. ( Za tworzone „z sufitu” opinie ponosi się odpowiedzialność!!! tym bardziej na tak lukratywnym stanowisku.)

Może tym sposobem zapozna się Pan wreszcie z całością materiału stawiającego zarzuty Zaleskiemu Radosławowi aspirantowi i dokona Pan merytorycznej oceny jego pracy. Jest to jedyny sposób poprawnego zakończenia sprawy.

Na żadne z pytań nie otrzymałem odpowiedzi!!! (wbrew treści postanowienia autorstwa Żukowskiej – Grygiel).

Jeżeli o ich istnieniu przekonana jest prokurator Danuta… powinna wskazać miejsce gdzie można je znaleźć.

Wnoszę o ponowne rozpatrzenie sprawy i uzyskanie odpowiedzi na zadane pytania w sprawie zniesławienia i rozpowszechniania fałszywych ocen przez Zaleskiego.

Tylko analiza porównawcza zapisu fonograficznego wg wiernie zapisanego stenogramu i Notatki Służbowej autorstwa Zaleskiego zakończy sprawę.

AS

do wiadomości: Prokurator Zbigniew Ziobro

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *