Totalny barak odpowiedzialności!!! Policja (pod sztandarami swego ministra) przejęła metodę kelnerów z PRL: „…to nie mój rewir, to kolega…”

Kolejne dokumenty w sprawie:

mgr(na wszelki wypadek)AS, Poznań, 12 lipca 2017 r.

Minister Mariusz Błaszczak,

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji,

02-591 W-wa, ul. Rakowiecka 2A

BMS-052-7-179/2017

W piśmie z 15 czerwca 2017r. skierowałem do Pana Ministra sześć pytań, na które spodziewam się wyczerpujących odpowiedzi. Moja wiara w możliwość spełnienia tych oczekiwań została zachwiana. Otrzymałem kopie pism:

  1. MSWiA do Biuro Kontroli Komendy Głównej Policji
  2. Komenda Główna Policji do Pan podinsp. Piotr Mania, Naczelnik Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu

oraz (!!!): REWELACJA!!!

    1. Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu, Wydział Kontroli do: Pan mł.insp. Maciej

      Nestoruk Komendant Miejski Policji w Poznaniu, podpisał kom. Tomasz Motyl – Zastępca Naczelnika Wydziału Kontroli KWP w Poznaniu (kopia w załączeniu).

Tym samym błędne koło zostało zamknięte. Sprawa przeciwko Nestorukowi i jego podwładnym została przekazana „… celem dalszego procedowania…” do… Nestoruka.

Pojawiają się więc siódme i ósme pytanie:

Czy Nestoruk ma być sędzią we własnej sprawie?

Od kiedy w policji obowiązują takie właśnie procedury, że bandyta w policyjnym mundurze orzeka o poprawności swoich działań?

Wynika z tego, że otrzymam osiem odpowiedzi na zadane Mariuszowi Błaszczakowi pytania.

Bez zmiany stosunku, pozdrawiam AS

Załączniki: kopia pisma Motyla do Nestoruka

Do wiadomości: Biuro Kontroli Komendy Głównej Policji

 

A kuriozalne pismo Motyla do Nestoruka ma postać:

” Poznań o7.07.2017

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI w P O Z N A N I U, Wydział Kontroli WI-II-052-357/17/RB do:

Pan mł.insp Maciej Nestoruk Komendant Miejski Policji w Poznaniu

Zgodnie z właściwością miejscową, w załączeniu przesyłam korespondencję Pana AS, która wpłynęła w dniu 4 lipca 2017 r. do Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, za pośrednictwem Komendy Głównej Policji celem dalszego procedowania.

Jednocześnie proszę o nadesłanie do Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu informacji o sposobie załatwienia sprawy.

Pieczęć: ZASTĘPCA NACZELNIKA WYDZIAŁU KONTROLI KWP w Poznaniu kom. Tomasz Motyl

załączniki…

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *