Odpowiedź Prokuratury na…?

Nie wiadomo na co? Na skowyt potrąconego  przypadkowo psa. Potrąconego na JEGO WŁASNE ŻYCZENIE, bo uważał że wolno mu przechodzić na „czerwonym świetle” = (kłamać, poniżać, nie analizować faktów, używać przemocy i…”chamstwa”, odmawiać podstawowych praw obywatelskich…- tak działa , w języku bandytów w policyjnych mundurach „wykonuje czynności”, Zaleski Radosław  … kolejność (name) wg woli Zaleskiego).

POSTANOWIENIE o rozpoznaniu zażalenia na postanowienie prokuratora o odmowie wszczęcia dochodzenia (PO I Dsn 30.2016.G.Z. , Prokuratura Rejonowa w Poznaniu…)

…prokurator… postanowił: utrzymać w mocy zaskarżone postanowienie… z dnia 30 czerwca 2016 roku o odmowie wszczęcia dochodzenia w sprawie PR 1Ds. 1473.2016.17

W uzasadnieniu (5 stron maszynopisu) prokurator powołuje się na szereg art. i par. k.k. uzasadniając decyzję odmawy wspierania bandytów w policyjnych mundurach w pogoni za tworzeniem „eki” w celu „dopierd…” (język policyjny) wolnemu obywatelowi RP. Fragmenty te pominiemy jako te, które POWINNY BYĆ ZNANE PROTEKTOROM ZALESKIEGO i JEMU TEŻ, wszak pobierali w tym kierunku wykształcenie… a teraz pobierają wynagrodzenie (nasze pieniądze) za ogromne braki w wykształceniu!!! Ba! Otrzymują 500 zł. podwyżki a w czasie zagrożenia i rzeczywistej potrzeby… daje się zauważyć wyraźny ich brak.

Są jednak fragmenty uzasadnienia warte wyszczególnienia i te cytujemy:

1”.Zażalenie na wskazane postanowienie (…) wniósł Komendant Miejski Policji w Poznaniu.”

(Jak wyżej wskazano wniósł je na KOSZT OBYWATELA W WYNIKU NIEZNAJOMOŚCI PRAWA CZYLI BRAKU WŁASNEGO WYKSZTZŁCENIA!!!)

„W uzasadnieniu złożonego środka odwoławczego wskazano (…) powody, dla których prokurator powinien objąć ściganiem z urzędu zaistniałe przestępstwa prywatnoskargowe. Policja bowiem to szczególna formacja powołana do służenia społeczeństwu i ochrony bezpieczeństwa ludzi i porządku publicznego. Policja aby realizować swe zadania winna cieszyć się szacunkiem obywateli. Zniesławienie funkcjonariusza policji w sieci Internet sprawia- zdaniem skarżącego- że czyn ten zasługuje na ściganie poparte przez prokuraturę.

Po zapoznaniu się z aktami sprawy oraz treścią złożonego zażalenia stwierdzić należy, iż nie zasługuje ono na uwzględnienie.”

„…Pokrzywdzony będący funkcjonariuszem Policji nie tylko nie jest osobą nieporadną, ale wręcz osobą, której świadomość prawna i umiejętności są zdecydowanie powyżej przeciętnej. Doświadczenie zawodowe funkcjonariusza Policji prowadzącego sprawy o wykroczenia w ruchu drogowym jednoznacznie wskazują, iż jest on w stanie samodzielnie prowadzić, z dobrym skutkiem tego rodzaju sprawy. (…)

Co więcej koniecznym także jest podniesienie, iż do 2006 roku czyn będący przedmiotem niniejszego postępowania wypełniałby znamiona przestępstwa z art. 226 & 1 k.k. Trybunał Konstytucyjny uznał jednak, że zbyt szeroka ochrona prawno – karna funkcjonariuszy publicznych jest sprzeczna z zasadami konstytucyjnymi, w szczególności zasadą wolności słowa i ochronę funkcjonariuszy publicznych w zakresie znieważenia ograniczył li tylko do okoliczności, gdy znieważenie to nastąpi podczas i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych. (…)

W realiach niniejszej sprawy na podkreślenie zasługuje nadto fakt, iż zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa złożone zostało nie przez pokrzywdzonego funkcjonariusza Policji, lecz przez jego przełożonego. W całej sprawie zaangażowanie w ściganie sprawcy przejawia właściwie tylko Komendant Miejski Policji w Poznaniu, żadnej zaś aktywności w tym zakresie nie wykazuje sam pokrzywdzony.(…)

Reasumując wskazane powyżej okoliczności uznano, że decyzja o odmowie wszczęcia (…) dochodzenia (…), jest słuszna i wymaga utrzymania jej w mocy. (…)

Na marginesie niniejszej decyzji wskazać jedynie należy, iż naprowadzona argumentacja dotyczy też publikacji, które miały znieważać sędziów w nich wskazanych. Nadmienić trzeba , że publikacje dotyczące sędziów pochodzą z innego bloga prowadzonego przez tego samego, ustalonego autora, które zostały zamieszczone w dniu 12 stycznia 2011 roku (zatem w tym przypadku rozważać można jeszcze kwestię przedawnienia karalności).(…) „

0 myśli na temat “Odpowiedź Prokuratury na…?”

  1. Не обращая внимания на то, что БК 1xbet содержит реальную лицензию и зарегистрирована на Кюрасао, Нидерландских Антильских островах, в РФ ее сайт систематически подвергается блокированию. Однако игроков фирмы это теперь не может беспокоить, так как руководство фирмы выполнило надлежащие операции в правильном направлении, обеспечив всем своим клиентам реальность входа на интернет-сайт когда угодно, пусть даже при обстоятельстве блокирования главного сайта 1xbet. Причины блокировки проекта В Рф принят закон, который ограничивает или запрещает деятельность БК, которые не выполняют последующие условия: Официальная процедура регистрации в пределах Российской Федерации, приобретение лицензии и уплата налогов в госбюджет. Вход в состав СРО. Потому, что контора букмекерская уже имеет в распоряжении международную лицензию, ее представители посчитали условия страны высокими, за это подверглась блокированию. За прошедшие три года функционирования 1xbet на территории России по решению суда оказалось заблокировано более 500 доменных имен. Но это не мешает компании возобновлять работать, а ее посетителям пользоваться всеми разделами ресурса, делать ставки и иметь выигрыш. Каким способом зайти на заблокированный портал Для того, чтобы обойти блокирование, работники компании предоставляют всем своим играющим доступ к зеркалам 1xbet. Войти на функционирующую сборку сайта можно посредством ссылки зеркало 1xbet рабочее на сегодня прямо сейчас. Это несложный и комфортный метод пользования букмекерской конторой. Во время использования рабочего зеркала хранятся все личные данные, в том числе счета и учетка, вдобавок рабочее зеркало точно воспроизводит официальный ресурс. Он настолько же высококачественно предохранен и полностью не опасен для выполнения ставок, внесения и получения денежных средств. Рабочее зеркало заблокированного основного веб-сайта – один из самых комфортных методов дальнейшего продолжения организации ставок без малейшего риска и хлопот.

  2. Несмотря на тот факт, что БК 1хбет зеркало имеет официальную лицензию и оформлена на Кюрасао, Нидерландских Антильских островах, в Российской федерации ее ресурс систематически блокируется. Однако пользователей фирмы это не может волновать, поскольку руководство фирмы предприняло надлежащие шаги в правильном направлении, гарантировав собственным посетителям реальность прохода на интернет-сайт когда угодно, даже при обстоятельстве блокировки официального ресурса 1xbet. Причины блокировки сайта В Рф принят закон, который ограничивает или запрещает деятельность букмекерских компаний, которые не исполняют последующие требования: Официальная регистрация на территории Российской Федерации, получение лицензии и уплата налоговых платежей в бюджет. Вход в состав СРО. Потому, что букмекерская контора уже имеет в распоряжении международную лицензию, ее субъекты сочли условия государства завышенными, за что подвергалась блокированию. За прошедшие 3 года работы 1xbet на территории России по решению суда оказалось заблокировано больше 500 доменов. Только все это не мешает компании возобновлять работать, а ее клиентам пользоваться абсолютно всеми разделами вебсайта, делать ставки и получать выигрыш. Каким способом войти на блокированный вебсайт Чтобы обойти блокирование, представители фирмы предлагают всем своим игрокам доступ к зеркалам 1xbet. Войти на действующую версию ресурса возможно при помощи гиперссылки 1xbet зеркало. Это простой и комфортный способ использования БК. Во время применения рабочего зеркала сохраняются все личные сведения, в том числе счета и учетка, вдобавок зеркало точно воспроизводит официальный web-сайт. Он в такой же мере высококачественно предохранен и целиком не опасен для выполнения игровых ставок, ввода и получения средств. Зеркало заблокированного основного веб-сайта – наиболее удобный способ дальнейшего продолжения проведения ставок без малейшего риска и хлопот.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *