Maciej Grygiel – prokurator… postanowił

Sygn.akt. PR Ds.1478.2017

POSTANOWIENIE o odmowie wszczęcia śledztwa

Dnia 18 grudnia 2017 roku.

Maciej Grygiel – prokurator Prokuratury Rejonowej w Trzciance po rozpoznaniu zdarzenia, które zaistniało w Poznaniu (zaiste zdarzenia zaistniają (AS)) , w którym brał udział … asp. Radosław Zaleski i w związku ze sporządzoną przez niego notatką urzędową odnośnie wydarzeń z dnia 29 lipca 2015 roku oraz treścią tej notatki… na podstawie art. 17 & 1 pkt. 2 art. 305 &1i3 kpk. postanowił:

odmówić wszczęcia śledztwa w sprawie dotyczącej zachowania funkcjonariusza Policji … asp. Radosława Zaleskiego (kolejność sprzeczna z wolą i przyzwyczajeniami Zaleskiego(AS)) i w związku ze sporządzoną przez niego notatką urzędową odnośnie wydarzeń zaistniałych w Poznaniu (AS) w dniu 29 lipca 2015 roku oraz treścią tej notatki… ,wobec stwierdzenia braku znamion czynu zabronionego.

I tu następuje UZASADNIENIE, które (zaistniało z woli Grygiela i) ma się do materiału dowodowego tak jak mój stosunek do … policji (Zaleski i jego protektorat).

Uzasadnienie tego postanowienia opublikujemy po otrzymaniu od Grygiela odpowiedzi na pismo:

Prokuratura Rejonowa

w Trzciance

64-980 Trzcianka, Grunwaldzka 8

dotyczy: Sygn.akt. PR Ds.1478.2017

Wnoszę o przesłanie mi (za odpłatnością obowiązującą w takich przypadkach) kopi materiałów, które stanowiły podstawę = były rozpatrywane podczas, cyt. …”rozpoznawania zdarzenia”… w sprawie o sygnaturze jak wyżej. Oczekuję kopi wszystkich dokumentów z akt sprawy a w szczególności stenogramu, cytuję UZASADNIENIE, „zapisu monitoringu”.

Materiał publikowany na www.prawomatacze.eu

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *