Kubickiego wydolność intelektualna dowodzi, że Ziobro ma rację. A może… są w zmowie?

Po zapoznaniu się z protokołem (18 stycznia 2016 r.) skierowałem do Kubickiego pismo:

„Poznań, 20 stycznia 2016r.

VIII W 1095/15/2

Ostatnie zdanie na druku wezwania obwinionego, Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce, ma postać: „…Sąd ustala tożsamość osoby wezwanej lub zawiadomionej na podstawie dowodu osobistego lub innego dowodu tożsamości…”.Dobrze by było aby wiedział o tym Jacek Tylewicz(SSR). Wiedza ta jest mu potrzebna aby stosował się do obowiązującego prawa i obowiązujących go procedur.

18 stycznia 2016r. o godzinie 13.03 przygotowując się do zajęcia miejsca na sali nr 7 chciałem zadośćuczynić wymogom sądowym zabierając z kurtki dowód tożsamości. W niewybredny sposób zostałem „pogoniony” (moja ocena) a jego zdaniem zapewne „zdyscyplinowany” do zajęcia miejsca:

Tylewicz: „…Czego pan tam jeszcze szuka? Niech pan siada…”

S: „…Dowodu osobistego…”

Tylewicz:”… A kto powiedział że będzie potrzebny…”

Potem nastąpiła kabaretowa prezentacja umiejętności Tylewicza.

Tak był przejęty swoją rolą, rolą ważniejszą od, cyt: „… Anny Marii Wesołowskiej z jakiegoś programu tv, którego się naoglądaliście…”, ale „on tu jest ważniejszy, bo to on wydaje wyroki w imieniu… Rzeczypospolitej Polskiej…”, że nawet poczuł wolę rozbudowania widowni o dwie dodatkowa osoby => policja sądowa. Oklasków nie było. Panowie weszli, zasiedli i wyszli na życzenie Tylewicza mimo mojej propozycji aby… pozostali.

Żałuję niestety że nie posiadam nagrania fonograficznego. Ciąg dalszy sprawy prowadzonej przez Tylewicza dowiódł jedynie, że traktuje on prawo i sąd jako swój prywatny folwark i że NAGRYWANIE TAKICH WYSTĘPÓW (Tylewicza i nie tylko) JEST KONIECZNE.

Dokładny opis otrzyma Pan w kolejnym piśmie wraz z materiałem dowodowym i pytaniami, na które zobowiązany będzie Pan odpowiedzieć.”

__________

Kubicki odpowiedział.

Bez … znajomości pytań!!! Już wtedy znał treść wyroku więc pytania, na które powinien odpowiedzieć nie mieściły się w jego zainteresowaniach. Bo… po co?

A oto produkt intelektualnego wysiłku Kubickiego.

Poznań, dnia 29 stycznia 2016 roku

A-054-11/16

Dotyczy: pisma z dnia 20.01.2016 r.

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 20 stycznia 2016 roku wyjaśniam, iż analiza akt sprawy VIII W 1095/15 w szczególności protokołu rozprawy z dnia 18 stycznia 2016 roku oraz oświadczenia sędziego sprawozdawcy wskazuje, że zarzuty pod adresem prowadzącego rozprawę nie znajdują potwierdzenia we wspomnianym powyżej protokole rozprawy.

Zaznaczyć należy, iż treść protokołu rozprawy z dnia 18 stycznia 2016 roku oraz oświadczenia sędziego sprawozdawcy wskazują, że podjęte przez sędziego działania były skutkiem uznania Pańskiego działania za niewłaściwe.

PREZES SĄDU REJONOWEGO Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu   Robert Kubicki

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *