Dlaczego Artur Kaczmarek (komornik sądowy) jest kretynem.Cytat=>

Cytat z pisma (komornika sądowego 27-04-2018) podpisanego:… Artur Kaczmarek.

art. 212kk:

  1. Kto pomawia inną osobę, grupę osób… o postępowanie lub takie właściwości, które mogą poniżyć ją ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności, podlega grzywnie lub karze pozbawienia wolności.
  2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w (1) za pomocą środków masowego komunikowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
  3. W razie skazania za przestępstwo określone w (1) lub (2) sąd… (z małej litery – stosunek do sądu Artura Kaczmarka jest poprawny) może orzec nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego, Polskiego Czerwonego Krzyża albo inny cel wskazany przez pokrzywdzonego. (Ma to być Caritas lub firma Rydzyka.)
  4. Ścigania przestępstwa określonego w (1) lub (2) odbywa się z oskarżenia prywatnego.

Artur Kaczmarek jest kretynem. Mam się dobrze i oczekuję (od kwietnia) zastosowania  przez Kaczmarka  wyżej cytowanego (przekazanego mi przez Kaczmarka) fragmentu kk. Brak jego zastosowania (kk) dowodzi  stawianej tezy: Artur Kaczmarek, komornik sądowy … jest Kretynem.

Straszy, wiedząc że może mi… skoczyć.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *