Artur Kaczmarek jest… kretynem

Pismo Kaczmarka z 30-05-2018 zawiera dwa zdania:

„Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce Artur Kaczmarek w odpowiedzi na pismo zawiadamia, iż wszelkie informacje zostały udzielone pismem z dnia 27.04.2018r. Postępowanie w przedmiotowej sprawie zostało zakończone.”

Asesor komorniczy           Asesor komorniczy         Komornik Sądowy

Katarzyna Dębińska            Daria Adamkowicz            Artur Kaczmarek(Pieczęć, podpis nieczytelny)

I tyle. Bóg i car Artur Kaczmarek (z asystą, choć brak podpisów) zadecydował o zakończeniu sprawy. Pozazdrościć kondycji intelektualnej. Problem w tym, że Kaczmarek nie potrafi wskazać, które fragmenty jego pisma zawierają odpowiedzi na zadane mu pytania. Sprawą zajmie się prokurator.

Kaczmarek kłamie i… straszy

Poznań, 11 maja 2018 r.

Komornik Artur Kaczmarek Poznań ul. Junikowska 6

Km 180/18

Jest kłamstwem, że pismo z dnia 27 kwietnia 2018 (odebrane 2 maja – data awizo), podpisane: „… komornik sądowy Artur Kaczmarek…” jest odpowiedzią na wskazane przez komornika pismo.

Komornik, Artur Kaczmarek, świadomie KŁAMIE!!! Jak to odnieść do prawniczego wykształcenia Kaczmarka i wykonywanego przez niego zawodu?!!!

Nazwane odpowiedzią pismo Kaczmarka zawiera odpowiedź na jedno z trzech postawionych pytań. Czyli brak odpowiedzi na dwa kluczowe pytania, które uzasadniają (potwierdzają) czynności Kaczmarka opisane odpowiedzią na pytanie trzecie.

Oczekuję pełnej odpowiedzi na pismo z dnia 11.04.2018 – dwa pierwsze pytania.

Z wątpliwym poważaniem, Adam Syroczyński

Kaczmarek milczy

Poznań, 11 kwietnia 2018 r.

Komornik Artur Kaczmarek

Poznań

ul. Junikowska 6

Km 180/18

Wnoszę o wskazanie i wyjaśnienie podstawy prawnej bandyckich manipulacji Artura Kaczmarka w moich kontach bankowych.

Oczekuję odpowiedzi na pytania:

  1. Z jakiego powodu pobrano niewłaściwe kwoty (wyższe od należnych)
  2. Wg jakiego algorytmu zwracano mi ukradzione wcześniej pieniądze – nie trafiły tam gdzie należy (spowodowało to zmiany w stanie moich kont wbrew mojej woli)
  3. Wskazanie kwot, dat i adresów pobrań, oraz kwot, dat i adresów zwrotów.

Bandyta Artur Kaczmarek manipuluje w kontach bankowych

Artur Kaczmarek, komornik przy sądzie Poznań Grunwald i Jeżyce okrada konta bankowe obywateli pobierając kwoty wyższe od należnych. Następnie zwraca „nadwyżki” wg własnego (bandyckiego) uznania na konto przez siebie przypadkowo wybrane. Czyni w ten sposób bałagan w stanie posiadania obywatela wbrew jego woli. Co na to wódz Ziobro?

A jednak… bandyci !!!

Dowodzi tego sytuacja z Wrocławia. Zabili paralizatorem człowieka, a ten „dobry” (bandyta w mundurze), który zajął miejsce „tego złego”, za którego przewodnictwem zabijano,  okazał się złym!!! Oddano go w ręce bandytów (którymi zarządzał) bez gaci i butów. Taki klimat=> taka kondycja bandytów w policyjnych mundurach RP pod wezwaniem Błaszczaka.

Ciekawe kiedy w podobny „ciąg” popadnie Zaleski Radosław (aspirant) ze zbioru miejskich bandytów w Poznaniu i jego protektorzy. Chwała PiS-owi, choć nie jestem fanem tej formacji, że po podpisaniu przez Dudę zmian w polskim prawie będę mógł udowodnić głupotę Zaleskiego.

Lepszego Roku !!!

Dowódca bandytów w policyjnych mundurach, Mariusz Błaszczak, minister…

Jest pan w błędzie, (=>kłamie pan świadomie!!!) twierdząc, że nic nie zagraża obywatelom RP. Dowodem tego są dokumenty tutaj publikowane.

Strzela się z „kałacha” do pańskich podopiecznych (nie do tych, do których należy),  ich dowódca (Szymczak) dywaguje na temat paralizatorów w rękach policji (program TV), a ja będę płacił renty rodzinom „poległych”.

Może należy się zająć asp. Radosławem Zaleskim (KM MO w Poznaniu) i jego protektorami?

Dzisiaj kolejna rozprawa…

…Poznań, ul. Kamiennogórska godz. 13.50 sala 10.

Nie wiadomo jednak, w oparciu o jakie dokumenty Sąd będzie pracował. Nie autoryzowałem stenogramu z zapisu fonograficznego z 29 lipca 2015. Na poprzednim posiedzeniu Sąd wykazał brak tego dokumentu w aktach sprawy, jak również brak „notatki urzędowej” wyprodukowanej przez bandytę w policyjnym mundurze Zaleskiego Radosława asp.

Zapraszamy na rozprawę

Żadne bilbordy i spoty telewizyjne mające (podobno – zdaniem pomysłodawców) udowodnić potrzebę reformy sądownictwa w RP nie przebiją „BEZPRAWIE SHOW” – 29 września 2017 r. o godz. 10:30 w Sądzie Rejonowym Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu przy ulicy Kamiennogórskiej 26.

ZAPRASZAM!!! Szczególnie tych, którzy twierdzą że… „powinno zostać tak jak jest”.

A jak jest, będzie się można przekonać w sali nr 3, 29 września.

Błędne koło?

Minister Mariusz Błaszczak,

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, 02-591 W-wa, ul. Rakowiecka 2A

BMS-052-7-179/2017

W piśmie z 12 lipca 2017 przedstawiłem wątpliwej jakości mechanizm przesyłania pism w Pana resorcie. Ta metoda nie prowadzi do rozwiązania sprawy. Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu pismem z 10 sierpnia (załącznik nr 1) uparcie twierdzi, że orzekać w swojej sprawie ma grupa bandytów w mundurach policyjnych i z uporem maniaka przekazuje sprawę komendantowi miejskiemu po raz trzeci!!!

Nie rozumiem pisma Naczelnika Wydziału Kontroli KWP w Poznaniu (md. insp. Piotr Mania), a szczególnie zdania: …”Jednocześnie zaznaczam, że treści przedmiotowego pisma, nie wynikało aby podnoszone zarzuty, dotyczyły Komendanta Miejskiego Policji w Poznaniu”…

Brakująca litera (domyślam się „z”) świadczy, że Piotr Mania nie rozumie treści, które podpisuje. Brak zrozumienia sprawy wynika z braku znajomości dokumentów ( w Komendzie Miejskiej…). Są one publikowane w całości na www.prawomatacze.eu . Wynika z nich, że Komendant Miejski Policji w Poznaniu jest winny rozpowszechniania nieprawdziwych informacji więc przekazywanie mu dokumentów …” do rozpatrzenia we własnym zakresie”… jest błędem.

Wnoszę o polecenie jednostce nadzorującej działania Komendanta Miejskiego wyjaśnienie sprawy o tworzeniu i rozpowszechnianiu o mnie fałszywych informacji przez Zaleskiego Radosława aspirata (kolejność wg Zaleskiego) i pouczenie Piotra Manii w sprawie przesyłania dokumentów do niewłaściwych jednostek, które odmawiają jej zakończenia. (AS)

 

Wg życzenia prokurator Danuty dwojga nazwisk (nepotyzm?)

Nowa wersja (poprawiona i uzupełniona)

Danuta Żukowska-Grygiel – prokurator

Sygn. akt PR.Ds.687.2017

Sprawa o zniesławienie i rozpowszechnianie fałszywych informacji.

Ze względu na błędy w poprzednim piśmie przesyłam pismo poprawione wnosząc jednocześnie o wyłączenie z akt sprawy pisma datowanego 3 lipca 2017 r.

W zgodzie z „pouczeniem” z „POSTANOWIENIA o odmowie wszczęcia śledztwa… Trzcianka, dnia 17 lipca 2017 roku… Danuta Żukowska-Grygiel – prokurator…” wnoszę zażalenie do sądu właściwego do rozpoznania sprawy…”(?).

„Postanowienie” Danuty dwojga nazwisk nie dotyczy sprawy zgłoszonej do prokuratury. Brak w nim odniesienia treści „NOTATKI URZĘDOWEJ” autorstwa Zaleskiego Radosława aspiranta (kolejność wg woli Zaleskiego) do treści zapisu fonograficznego wydarzenia, które opisuje Zaleski.

Dlatego wnoszę o udostępnienie mi kopii stenogramu zapisu fonograficznego wydarzeń opisywanych przez Zaleskiego. Chcę wierzyć że był on analizowany podczas …” wnikliwej analizy podjętej przez przełożonych prowadzącego postępowanie o wykroczenie funkcjonariusza policji….”

cytat z „POSTANOWIENIA o odmowie wszczęcia śledztwa… Trzcianka, dnia 17 lipca 2017 roku… Danuta Żukowska-Grygiel – prokurator…”

Równie dobrze Zaleski mógłby w tym miejscu opisać historię swego dziadka (może ? członka NSDAP lub KPZR…).i jego protektorzy przyznaliby mu rację!!!

Stanowisko prokurator Danuty dwojga nazwisk potwierdza zasadę => jedyną prawdą jest to co napisze (skopiuje metodą „zaznacz, skopiuj, wklej) bandyta w policyjnym mundurze RP (Zaleski i jego przełożeni).

Na podstawie punktu 2 Pouczenia wnoszę o udostępnienie mi kopii akt sprawy.

Zwracam uwagę że nie otrzymałem odpowiedzi, wbrew temu co twierdzi prokurator Danuta Żukowska – Grygiel, na zadane komendantowi miejskiemu policji w Poznaniu pytania:

Cytuję fragmenty pism, mam nadzieję znanych Pani prokurator:

Wnoszę o wskazanie: cyt: „niegrzeczności, arogancji i zgryźliwych słów w kierunku Zaleskiego, zachowań niestosownych w stosunku do niego, jako prowadzącego czynności oraz wskazanie próby mającej na celu utrudnić wykonywanie zaplanowanych czynności”. Szczególnie należy wskazać te słowa, które kwalifikują moje wypowiedzi i moje zachowanie do określenia: „… sposób „chamski”.

Wnoszę o wskazanie przez Zaleskiego i potwierdzenie przez Pana słuszności zarzutów (ZAZNACZONE NIEBIESKO) stawianych przez Zaleskiego w „notatce urzędowej” tj. o wskazanie w zapisie fonograficznym czasowych sekwencji, w oparciu o które notatka ta została sporządzona.

Oczekuję szybkiej odpowiedzi w trosce o dobre imię firmy zatrudniającej Zaleskiego i Zaleskopodobnych, tych tworzących „tło” i… zbulwersowanych.

Ostatnie pytanie: Kto podłożył Panu …„pomysł”… aby warunkować ocenę zachowań Zaleskiego, która należy do Pańskich obowiązków, od wyroku Sądu w sprawie kolizji drogowej, z którą Zaleski nie ma nic wspólnego? Orzeczenie Sądu w żaden sposób nie zmieni faktów, które należy uwzględnić oceniając metody pracy Zaleskiego Radosława asp..

  1. We wtorek, 7 lipca, nękany telefonem porannym od aspiranta Zaleskiego, doszedłem do wniosku, że policjanci stosują metodę „na wnuczka”. Proszę o odpowiedź na pytanie: ” czy „metoda na wnuczka” jest jedną z profesjonalnych metod stosowanych przez policjantów?”
  2. Jaką wartość posiada „Pouczenie o prawach i obowiązkach…” (załącznik 1) jeżeli osobie tej odmawia się możliwości korzystania z praw jakie jej się należą? Zaleski, poiformowany że nie mam kopii dokumentu w oparciu o treść którego stawia mi zarzuty, stwierdził że mam sobie załatwić ten materiał we własnym zakresie… (słuchaj materiał dowodowy). Odmówiono mi prawa (odmówił Zaleski) do : a. znajomości treści zarzutu; b. składania wyjaśnień; c. odmowy składania wyjaśnień; d. zgłaszania wniosków dowodowych…
  3. Dlaczego nie mogłem opuścić „izby przesłuchań”, gdy podjąłem taką decyzję widząc brak przygotowania do prowadzenia sprawy. Moja decyzja o wyjściu doprowadziła do naruszenia mojej nietykalności cielesnej przez aspiranta Zaleskiego (słuchaj materiał dowodowy).
  4. Jaką wartość merytoryczną mają pytania dotyczące mojego wieku, adresu, … jeżeli zadający pytania ma przed sobą dokumenty, z których odpowiedzi na zadawane pytania wynikają wprost => dowód osobisty i odręcznie sporządzony dokument na miejscu wypadku przez jego sprawczynię. Telefon Zaleskiego, oraz podpisane przez niego wezwanie świadczą że pytania na ten temat były pozbawione sensu. Brak możliwości zrozumienia przez Zaleskiego że źródłem dochodów emeryta są świadczenia emerytalne świadczy o jego słabej kondycji intelektualnej.(słuchaj materiał dowodowy)

Odnoszę wrażenie, że Komendant Miejski Policji w Poznaniu, Roman Kuster, próbuje zrobić ze mnie idiotę lub… idiotą jest. Prowadzona przez jego podwładnych sprawa przypomina dyskusję ślepego z głuchym na temat:

…” Wpływ obrazów Czesława Niemena na twórczość muzyczną Jana Matejki” a Komendant podpisuje zredagowane przez nich pisma bez sprawdzenia wiarygodności ich treści. Nigdzie w moich pismach nie stawiałem pytania, który z Pana pracowników stawia wiedzę „chuja” nad… wiedzą własną.

Domagam się wskazania w moich wypowiedziach tych fragmentów, które dowodzą że: „zwracałem się z pogardą do pełniącego służbę policjanta, używałem w stosunku do niego obraźliwych słów”. Pod powyższym cytatem znajduje się podpis Komendanta Romana Kustera i to on, Roman Kuster, zobowiązany jest dokonać tego wskazania. ( Za tworzone „z sufitu” opinie ponosi się odpowiedzialność!!! tym bardziej na tak lukratywnym stanowisku.)

Może tym sposobem zapozna się Pan wreszcie z całością materiału stawiającego zarzuty Zaleskiemu Radosławowi aspirantowi i dokona Pan merytorycznej oceny jego pracy. Jest to jedyny sposób poprawnego zakończenia sprawy.

Na żadne z pytań nie otrzymałem odpowiedzi!!! (wbrew treści postanowienia autorstwa Żukowskiej – Grygiel).

Jeżeli o ich istnieniu przekonana jest prokurator Danuta… powinna wskazać miejsce gdzie można je znaleźć.

Wnoszę o ponowne rozpatrzenie sprawy i uzyskanie odpowiedzi na zadane pytania w sprawie zniesławienia i rozpowszechniania fałszywych ocen przez Zaleskiego.

Tylko analiza porównawcza zapisu fonograficznego wg wiernie zapisanego stenogramu i Notatki Służbowej autorstwa Zaleskiego zakończy sprawę.

AS

do wiadomości: Prokurator Zbigniew Ziobro