Odpowiedź Prokuratury na…?

Nie wiadomo na co? Na skowyt potrąconego  przypadkowo psa. Potrąconego na JEGO WŁASNE ŻYCZENIE, bo uważał że wolno mu przechodzić na „czerwonym świetle” = (kłamać, poniżać, nie analizować faktów, używać przemocy i…”chamstwa”, odmawiać podstawowych praw obywatelskich…- tak działa , w języku bandytów w policyjnych mundurach „wykonuje czynności”, Zaleski Radosław  … kolejność (name) wg woli Zaleskiego).

POSTANOWIENIE o rozpoznaniu zażalenia na postanowienie prokuratora o odmowie wszczęcia dochodzenia (PO I Dsn 30.2016.G.Z. , Prokuratura Rejonowa w Poznaniu…)

…prokurator… postanowił: utrzymać w mocy zaskarżone postanowienie… z dnia 30 czerwca 2016 roku o odmowie wszczęcia dochodzenia w sprawie PR 1Ds. 1473.2016.17

W uzasadnieniu (5 stron maszynopisu) prokurator powołuje się na szereg art. i par. k.k. uzasadniając decyzję odmawy wspierania bandytów w policyjnych mundurach w pogoni za tworzeniem „eki” w celu „dopierd…” (język policyjny) wolnemu obywatelowi RP. Fragmenty te pominiemy jako te, które POWINNY BYĆ ZNANE PROTEKTOROM ZALESKIEGO i JEMU TEŻ, wszak pobierali w tym kierunku wykształcenie… a teraz pobierają wynagrodzenie (nasze pieniądze) za ogromne braki w wykształceniu!!! Ba! Otrzymują 500 zł. podwyżki a w czasie zagrożenia i rzeczywistej potrzeby… daje się zauważyć wyraźny ich brak.

Są jednak fragmenty uzasadnienia warte wyszczególnienia i te cytujemy:

1”.Zażalenie na wskazane postanowienie (…) wniósł Komendant Miejski Policji w Poznaniu.”

(Jak wyżej wskazano wniósł je na KOSZT OBYWATELA W WYNIKU NIEZNAJOMOŚCI PRAWA CZYLI BRAKU WŁASNEGO WYKSZTZŁCENIA!!!)

„W uzasadnieniu złożonego środka odwoławczego wskazano (…) powody, dla których prokurator powinien objąć ściganiem z urzędu zaistniałe przestępstwa prywatnoskargowe. Policja bowiem to szczególna formacja powołana do służenia społeczeństwu i ochrony bezpieczeństwa ludzi i porządku publicznego. Policja aby realizować swe zadania winna cieszyć się szacunkiem obywateli. Zniesławienie funkcjonariusza policji w sieci Internet sprawia- zdaniem skarżącego- że czyn ten zasługuje na ściganie poparte przez prokuraturę.

Po zapoznaniu się z aktami sprawy oraz treścią złożonego zażalenia stwierdzić należy, iż nie zasługuje ono na uwzględnienie.”

„…Pokrzywdzony będący funkcjonariuszem Policji nie tylko nie jest osobą nieporadną, ale wręcz osobą, której świadomość prawna i umiejętności są zdecydowanie powyżej przeciętnej. Doświadczenie zawodowe funkcjonariusza Policji prowadzącego sprawy o wykroczenia w ruchu drogowym jednoznacznie wskazują, iż jest on w stanie samodzielnie prowadzić, z dobrym skutkiem tego rodzaju sprawy. (…)

Co więcej koniecznym także jest podniesienie, iż do 2006 roku czyn będący przedmiotem niniejszego postępowania wypełniałby znamiona przestępstwa z art. 226 & 1 k.k. Trybunał Konstytucyjny uznał jednak, że zbyt szeroka ochrona prawno – karna funkcjonariuszy publicznych jest sprzeczna z zasadami konstytucyjnymi, w szczególności zasadą wolności słowa i ochronę funkcjonariuszy publicznych w zakresie znieważenia ograniczył li tylko do okoliczności, gdy znieważenie to nastąpi podczas i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych. (…)

W realiach niniejszej sprawy na podkreślenie zasługuje nadto fakt, iż zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa złożone zostało nie przez pokrzywdzonego funkcjonariusza Policji, lecz przez jego przełożonego. W całej sprawie zaangażowanie w ściganie sprawcy przejawia właściwie tylko Komendant Miejski Policji w Poznaniu, żadnej zaś aktywności w tym zakresie nie wykazuje sam pokrzywdzony.(…)

Reasumując wskazane powyżej okoliczności uznano, że decyzja o odmowie wszczęcia (…) dochodzenia (…), jest słuszna i wymaga utrzymania jej w mocy. (…)

Na marginesie niniejszej decyzji wskazać jedynie należy, iż naprowadzona argumentacja dotyczy też publikacji, które miały znieważać sędziów w nich wskazanych. Nadmienić trzeba , że publikacje dotyczące sędziów pochodzą z innego bloga prowadzonego przez tego samego, ustalonego autora, które zostały zamieszczone w dniu 12 stycznia 2011 roku (zatem w tym przypadku rozważać można jeszcze kwestię przedawnienia karalności).(…) „

cd…

Po wskazaniu odpowiedniej „podpory prawnej” (stosowne paragrafy) prokurator informuje kretyna z policji: …”W niniejszej sprawie należy również wskazać, iż sprawca na stronie internetowej ujawnia swe personalia, a treść wpisów na tejże stronie NAKAZUJE RÓWNIEŻ UZNAĆ, IŻ SĄ ONE PRAWDZIWE.”

A to, co nastąpiło po odpowiedzi Prokuratury dowodzi jedynie bardzo słabej kondycji intelektualnej Komendy Miejskiej Policji (czytaj=> bandytów w policyjnych mundurach RP).

Komendant Miejski Policji p.o. (…) Maciej Nestoruk w zażaleniu do postanowienia prokuratora

(11.07.2016) „dowodzi”(idiota!!!) NAJWYŻSZYCH RACJI!!!

.Cyt (11.07.2016!!!)..”Policja, jako UMUNDUROWANA I UZBROJONA FORMACJA JEST POWOŁANA USTAWOWO DO SŁUŻENIA SPOŁECZEŃSTWU I PRZEZNACZONA DO OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA LUDZI ORAZ UTRZYMYWANIA BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO”!!!

Trzeba być PRAWDZIWYM KRETYNEM aby kierować takie teksty we własnym bagnie!!!

Kretynem jest… Maciej Nestoruk. cdn.

A ja … chcę „być chroniony”… ale nie przez bandytów w policyjnych mundurach.

Prokuratura odpowiada…

PROKURATURA REJONOWA POZNAŃ-GRUNWALD    30 czerwca 2016, odebrał Maciej Nestoruk I ZASTĘPCA KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI w Poznaniu 06-07-2016:

„M.Ś. po rozpoznaniu zawiadomienia… z dnia6 czerwca 2016r w przedmiocie zniesławienia funkcjonariuszy publicznych…(stosowne paragrafy)…

postanowił

odmówić wszczęcia dochodzenia w sprawie mającego miejsce w okresie od dnia 5 lutego 2016r. do dnia 18 maja 2016r. dokonanego w wyniku z góry powziętego zamiaru, na stronie internetowej … zniesławienia i znieważenie funkcjonariuszy państwowych:… tj. o przestępstwo z… (art. i paragrafy)… wobec stwierdzenia, iż czyn ścigany jest z oskarżenia prywatnego i brak jest interesu społecznego w prowadzeniu jego ścigania z urzędu”

UZASADNIENIE…     upublicznimy niebawem.

…treść dokumentu na zdjęciu (poprzedni wpis)

„Jak masz znajomego sędziego czy prawnika to załatwisz sobie wygraną sprawę.”(3 grudnia 2019 godz.8:24 program III Polskiego Radia, Paweł Konsyliusz KO).

I ja też o tym wiem (od dawna!!!) więc dziwię się że nie wie o tym Roman Kuster i dlaczego za rzetelną wiedzę (moją wiedzę) szuka wsparcia aby mi przyp…….ć. Chyba …idiota.

Kuster pisze do prokuratora (…nie on, on tylko podpisuje):

„W związku z prowadzonym postępowaniem skargowym gdzie zgłaszającym jest Pan A.S. Komenda Miejska Policji w Poznaniu uzyskała (?! autor bloga => należy czytać: wydrukowała z ogólnie znanego adresu internetu, o którego istnieniu została lojalnie poinformowana wcześniej przez właściciela AS) materiały opublikowane przez w/w osobę na stronie prawomatacze.eu.

Pragnę zwrócić uwagę, ze oprócz obraźliwych zwrotów kierowanych w stosunku do policjantów, znajdują się tam obraźliwe treści, zniesławiające sędziów np.: „Po obejrzeniu zapisu przebiegu posiedzeń, którym przewodniczyli: Jacek Tylewicz, Olszewska-Jędrzejak, lu wybitny idiota Sławomir Szymański i… wielu innych, Wiceprezes SR Krzysztof Godlewski odzyskałby wzrok… i mógłby normalnie pracować i nie bronić głupotą własną głupoty swoich podwładnych”. „Dotychczas było tak, że prawomatacz (sędzia, prokurator, policjant…) gdy już raczył połapać się że jest nagrywany przerywał (Jacek Tylewicz, Karolina Olszewska-Jędrzejak) lub nawet kończył pracować np. Dariusz Raczkowski, Przewodniczący Wydziału III Karnego SR w Poznaniu…”

Biorąc pod uwagę fakt, iż tego typu treści rozpowszechniane za pomocą strony internetowej, mogą stanowić naruszenie obowiązujących przepisów, przesyłam uzyskany materiał celem oceny prawno karnej.”

Pieczęć okrągła:”KOMENDA MIEJSKA POLICJI W POZNANIU”, podpis i pieczęć: KOMENDANT MIEJSKI POLICJI w Poznaniu Roman Kuster

Kompetencje Kustera takie jak Misiewicza, Banasia… Kaczyńskiego. A wszystkiemu winna protekcja bandyty w policyjnym mundurze RP … Zaleskiego Radosława.

Kopie dalszej korespondencji Kustera z Prokuraturą (w celu tworzenia „sił wsparcia” w obronie upadłego intelektu Zaleskiego) będą publikowane.

Roman Kuster koniecznie chce realizować swoje bandyckie pomysły

Pismo do Prokuratury Okręgowej podpisane przez Komendanta Miejskiego Policji w Poznaniu Romana Kustera z 6 czerwca 2016r.

Tekst dokumentu po przepisaniu zostanie opublikowany obok. W 35 rocznicę śmierci Popiełuszki można łatwo wykazać że bandyci w policyjnych mundurach stosują stare, uznane przez nich jako jedynie  skuteczne, metody.

Warto było…

„Prokuratura Rejonowa w Trzciance

Trzcianka, dnia 05.03.2019r.   PR Ds.1478.2017

W załączeniu przesyłam kserokopię akt sprawy PR Ds.1478.2017, po uiszczeniu przez Pana opłaty.          Prokurator Rejonowy /Radosław Gorczyński/ Zał. jak w piśmie /JCH ”

Tym sposobem wszedłem w posiadanie (drogą kupna) dokumentów że… boki zrywać. Mam nadzieję że moją radość dzielić będą wraz ze mną i czytelnikami: podkom. Wojciech Naskręt – specjalista Wydział Kontroli KMP w Poznaniu i st. asp. Karol Matysiak też specjalista tegoż wydziału.  W następnych odsłonach publikowane będą obszerne fragmenty tworzonych przez nich „dokumentów”.

Warto było zainwestować te kilka złotych

 

no…no… Grygiel zebrał (a może „stworzył”) 137 stron „dokumentów” w sprawie: jednego nagrania i dwóch pism.

(Nagranie i pisma publikowane na blogu!!!) Parę stron + stenogram nagrania sporządzony (jak sądzę) przez, lub z polecenia Grygiela.

„Trzcianka, dnia 19.02.2019r. PR Ds.1478.2017

W nawiązaniu do wniosku o wydanie kserokopii z akt sprawy PR Ds.1478.2017 informuję, że za wykonaną kserokopię pobiera się opłatę w wysokości 1 zł za kopię strony dokumentu bez uwierzytelnienia. Żądane przez Pana dokumenty liczą 137 stron (Jezu!!!,… a może Grygielowi po…zajączkowały się numery spraw… AS),w związku z powyższym kwotę w wysokości 137 zł należy wpłacić na konto NBP O/O Poznań na nr 55 1010 1469 0034 8922 3100 0000. Po otrzymaniu dowodu wpłaty niniejszej sumy dokumenty zastaną niezwłocznie do Pana wysłane.

Prokurator /Maciej Grygiel/ ”

Grygiel otrzymał dowód wpłaty cyt: „137 zł + 10 zł na piwo dla prokuratora GRYGIELA”. cdn.

Maciej Grygiel – prokurator… postanowił

Sygn.akt. PR Ds.1478.2017

POSTANOWIENIE o odmowie wszczęcia śledztwa

Dnia 18 grudnia 2017 roku.

Maciej Grygiel – prokurator Prokuratury Rejonowej w Trzciance po rozpoznaniu zdarzenia, które zaistniało w Poznaniu (zaiste zdarzenia zaistniają (AS)) , w którym brał udział … asp. Radosław Zaleski i w związku ze sporządzoną przez niego notatką urzędową odnośnie wydarzeń z dnia 29 lipca 2015 roku oraz treścią tej notatki… na podstawie art. 17 & 1 pkt. 2 art. 305 &1i3 kpk. postanowił:

odmówić wszczęcia śledztwa w sprawie dotyczącej zachowania funkcjonariusza Policji … asp. Radosława Zaleskiego (kolejność sprzeczna z wolą i przyzwyczajeniami Zaleskiego(AS)) i w związku ze sporządzoną przez niego notatką urzędową odnośnie wydarzeń zaistniałych w Poznaniu (AS) w dniu 29 lipca 2015 roku oraz treścią tej notatki… ,wobec stwierdzenia braku znamion czynu zabronionego.

I tu następuje UZASADNIENIE, które (zaistniało z woli Grygiela i) ma się do materiału dowodowego tak jak mój stosunek do … policji (Zaleski i jego protektorat).

Uzasadnienie tego postanowienia opublikujemy po otrzymaniu od Grygiela odpowiedzi na pismo:

Prokuratura Rejonowa

w Trzciance

64-980 Trzcianka, Grunwaldzka 8

dotyczy: Sygn.akt. PR Ds.1478.2017

Wnoszę o przesłanie mi (za odpłatnością obowiązującą w takich przypadkach) kopi materiałów, które stanowiły podstawę = były rozpatrywane podczas, cyt. …”rozpoznawania zdarzenia”… w sprawie o sygnaturze jak wyżej. Oczekuję kopi wszystkich dokumentów z akt sprawy a w szczególności stenogramu, cytuję UZASADNIENIE, „zapisu monitoringu”.

Materiał publikowany na www.prawomatacze.eu

Nie ma podstaw by twierdzić że to koniec

To nie koniec!!! Zainteresowanie blogiem jest … duże. Szczególnie Robertem Kubickim (taki sobie prezes… polskiego sądu, czyli jego prywatnego folwarku).

Ciąg dalszy przygotowany. Publikacja nastąpi niebawem. Geniusz Macieja Grygiela – prokurator Prokuratury Rejonowej w Trzciance – jest WIELKI. Większy od geniuszu Ziobry (Ziobro?…taki minister). Może Grygiel doskonali się do przejęcia schedy po obecnym ministrze. Poziom intelektu na to wskazuje.

Dlaczego Artur Kaczmarek (komornik sądowy) jest kretynem.Cytat=>

Cytat z pisma (komornika sądowego 27-04-2018) podpisanego:… Artur Kaczmarek.

art. 212kk:

  1. Kto pomawia inną osobę, grupę osób… o postępowanie lub takie właściwości, które mogą poniżyć ją ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności, podlega grzywnie lub karze pozbawienia wolności.
  2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w (1) za pomocą środków masowego komunikowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
  3. W razie skazania za przestępstwo określone w (1) lub (2) sąd… (z małej litery – stosunek do sądu Artura Kaczmarka jest poprawny) może orzec nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego, Polskiego Czerwonego Krzyża albo inny cel wskazany przez pokrzywdzonego. (Ma to być Caritas lub firma Rydzyka.)
  4. Ścigania przestępstwa określonego w (1) lub (2) odbywa się z oskarżenia prywatnego.

Artur Kaczmarek jest kretynem. Mam się dobrze i oczekuję (od kwietnia) zastosowania  przez Kaczmarka  wyżej cytowanego (przekazanego mi przez Kaczmarka) fragmentu kk. Brak jego zastosowania (kk) dowodzi  stawianej tezy: Artur Kaczmarek, komornik sądowy … jest Kretynem.

Straszy, wiedząc że może mi… skoczyć.